Dongguan Ocbestjet Digital Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: B-3-302, Guancheng Electronic Information Industrial Park, No. 689, Jiana Road, Shatou Community, Chang'an Town
No. of Production Lines: 5
Contract Manufacturing: Design Service Offered  
Annual Output Value: US$1 Million - US$2.5 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
refillable ink cartridge 10000000 100000000 Set/Sets
Gửi email cho nhà cung cấp này