Bởi {0}
logo
Dongguan Ocbestjet Digital Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: DTF Sản Phẩm, Mực Nạp, Hộp Mực, CISS, Bộ Phận Máy In
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Sư CuộNCompetitive OEM factoryAnnual export US $2,350,000Years in industry(13)On-site material inspection